Sommarfisket: 20/5 - 30/9-99
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:

Medelvikt:

Gullspångslax
50
8,3
Juni
79,7
5,31
Gullspångsöring
24
8,9
Juli
371,1
4,69
Klarälvslax
110
6,9
Augusti
257,2
4,85
Klarälvsöring
0
-
September
168
4,54
 
Återutsatta fiskar:
145 st. varav 57 med fettfena
 
Vårfisket: 1/1 - 20/5-99
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:

Medelvikt:

Gullspångslax
-
-
Januari
-
-
Gullspångsöring
-
-
Februari
-
-
Klarälvslax
-
-
Mars
-
-
Klarälvsöring
-
-
April
-
-
     
Maj
-
-
     
 Återutsatta fiskar:
 
 
2009
2008 2007
1999