Sommarfisket: 20/5 - 30/9-00
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:

Medelvikt:

Gullspångslax
128
9,8
Juni
263,5
5,17
Gullspångsöring
31
8,0
Juli
644,4
6,26
Klarälvslax
88
8,9
Augusti
361,8
6,13
Klarälvsöring
4
5,0
September
176,8
4,88
 
Återutsatta fiskar:
169 st. varav 73 med fettfena
 
Vårfisket: 1/1 - 20/5-00
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:

Medelvikt:

Gullspångslax
0
-
Januari
12
3
Gullspångsöring
11
7,0
Februari
10
5
Klarälvslax
1
2,5
Mars
14,5
3,63
Klarälvsöring
1
2,5
April
10,9
3,64
   
 
Maj
0
-
 
 
 Återutsatta fiskar:
 7 st.
 
2009
2008 2007
2000