Sommarfisket: 20/5 - 30/9-03
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:
Medelvikt:
Gullspångslax
31
10,150 kg
Juni
19.05
6,35
Gullspångsöring
13
12,150 kg
Juli
115,7
7,23
Klarälvslax
-
 -
Augusti
84,35
6,49
Klarälvsöring
-
- 
September
64,2
5,35
 
 
Återutsatta fiskar:
400 st. varav 167 med fettfena
 
Vårfisket: 1/1 - 20/5-03
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:
Medelvikt:
Gullspångslax
-
-
Januari
35,6
5,08
Gullspångsöring
45
8,0 kg
Februari
12,5
6,25
Klarälvslax
-

 -

Mars
115,1
4,26
Klarälvsöring
-

 -

April
40,1
4,45
     
Maj
   
     
Återutsatta fiskar:
12 st varav 3 st med fettfena
 
2009
2008 2007
2003