Sommarfisket: 20/5 - 30/9-04
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:
Medelvikt:
Gullspångslax
 18
8.5
Maj
6.10
6.1
Gullspångsöring    5 9.2
Juni
59.50
7.43
Klarälvslax    2 7.5

Juli

74.80 5.75
Klarälvsöring
-
 -
Augusti
-
5.40
     
September
12.70 6.35
     

Återutsatta fiskar:96 varav 33  st med fettfena

Vårfisket: 1/1 - 20/5-04
Art:
Antal:
Största fisk:
Totalupptag:
Totalt kg:
Medelvikt:
Gullspångslax -
-
Januari
3.5 kg
3.5 kg
Gullspångsöring 19
7.5 kg
Februari
16.2 kg
5.4 kg
Klarälvslax
-
-
Mars
72.0 kg
5.14 kg
Klarälvsöring
1
 -
April
4.5 kg
4.5 kg
     
Maj
3.0 kg
3.0 kg
     

Återutsatta fiskar: 20 st

 
2009
2008 2007
2004