Regler för fisket i Forshagaforsen

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2022][Lågsäsongsfiske]

 

Tillsynspolicy

  • Föreningens uppgift vid tillsyn är att serva fiskegästerna och att följa upp att fisket bedrivs under regelmässiga former. Föreningen strävar efter att samtliga gäster skall få en givande fiskeupplevelse i Forshagaforsen.
  • Den som bryter mot gällande regler, eller uppträder störande, kan avstängas från vidare fiske vid Forshagaforsens FVOF. Avstängning kan beslutas av verksamhetsansvarig eller tillsynsman. Avstängningens längd beslutas av styrelsen. Överträdelse av Forshagaforsens FVOFs regler, med indraget fiskekort som följd, ger ej rätt att helt eller delvis återfå erlagd avgift.
  • Disciplinåtgärder kan vidtas utan att överträdelsen har iakttagits av föreningens personal eller tillsynsmän. Åtgärden kan föranledas av exempelvis andra gästers klagomål.
  • Eventuella frågor rörande fisket besvaras under dagtid av personal vid Sportfiskecentret på telefonnummer 054-876830.