Kategori: Sommar och höstfisket 2024

Fredag 28:e juni

Forshagaforsens FVO lanserar nu två nya fiskekort som kommer finnas tillgängliga under dispensperioden NÄR fisket efter lax och öring är stängt. Enligt gällande dispensregler får inte fiske efter lax och öring bedrivas när vattentempen är över 18 grader. De nya sommarfiskekorten finns för zon 1-3 samt för zon 4 och syftet är att upplåta fisket […]

Tisdag 25:e juni

Morgonens vattentemperaturen är 18,6 grader. Detta innebär att vi kommer att stänga fisket imorgon 26 juni 2024. Temperaturen kommer att mätas under sommaren och uppdateras i jämna mellan rum.Vi kommer att öppnar igen när temperaturen har stabiliserat sig under 18 grader. Om man har bokat fiske kort och båtar under perioden lax/ öring fisket är […]