03/10

Hej! Igår fångades tre fiskar i våra zoner.

Vattenföringen är 62,39 m3 och vattentemperaturen är 9,4 grader.

Updated: 08/10/2018 — 10:53