1/7 Båtälv och fiske även idag!

Hejsan alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.

Vattenföringen är just nu ca 155 m3/s och vattentemperaturen var vid vår mätning nu på

morgonen 17.8 grader så det innebär fiske även idag.

Updated: 01/07/2019 — 10:17