1 Juni

Hej alla fiskare!

Älven har sjunkit något och ligger nu ca: 40 cm under toppen på vadarstenen.

Dagens vattentemperaturen ca: 17.5 grader.

Vattenflödet är just nu 180.08 m³/s.

Updated: 01/06/2018 — 10:10