12/8

Vattenflödet i Forshaga är 52,14 m³/s och vattentemperaturen fortsätter att sjunka nu är den nere på 20,5 grader.

Updated: 12/08/2018 — 12:43