16/7 Öppet fiske, båtälv

Hejsan

Vattentemperaturen är idag 17,2 grader och vattenflödet är 181,23 m3/s.

Igår landades det två stycken g-laxar i zon 2 på 90 cm respektive 93 cm.

Updated: 16/07/2020 — 10:14