18/6, båtälv, öppet fiske.

God förmiddag!

Efter ett par dagar med ostadigare väder har flödet i älven stigit litegrann, och ligger nu på 162,27 kbm/s, alltså ca 4 kbm över gårdagens flöde. Vattentemperaturen tycks dock inte ha påverkats nämnvärt av regnet av regnet, utan ligger denna morgon på 19,2 grader.

Updated: 18/06/2020 — 09:40