18/6

Hej alla fiskare.
Igår fångades en lax i zon 1. Vattentempen är idag 15,9 grader och vattenflödet var 234 m3/s klockan 08:00.

Updated: 18/06/2019 — 10:43