19/7 Öppet fiske, båtälv

Hejsan

Vattenflödet är idag 150,26 m3/s och vattentemperaturen är 17,6 grader nu på morgonen.

Igår landades det två laxar ute i zon 2 varav den största var en g-lax på 90 cm.

Updated: 19/07/2020 — 10:10