19/6

Hej alla flugfiskare!
Igår fångades det 5 laxar och 1 öring.

Tempen i ytvattnet är 17 grader och vattenföringen är 191m3/s

Vänliga hälsningar Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 07/10/2018 — 12:19