19/9

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven fortsätter att stiga och ligger nu 30-40 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är nu på morgonen 371,24 m3/s och vattentemperaturen 13,6 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 19/09/2015 — 09:57