2-mars

Hej,

Under helgen fångades en Gullspångslax och en Gullspångsöring av Henrik Ohlsson.

Vattentemperaturen ligger fortfarande på nollan och vattennivån ligger omkring 15 cm under toppen på vadarstenen.

Updated: 02/03/2016 — 13:45