20/7

Vattenflödet i Forshaga är idag 50,93 m³/s och vattentemperaturen är fortfarande dryga 24 grader.

Updated: 20/07/2018 — 10:07