21/5

Hej alla fiskare,

Idag har vi riktigt fint väder här i Forshaga och fortsatt högt vatten, älven ligger oförändrad sedan gårdagen på ca 85 cm över toppen på vadarstenen.

Vi har inga fångster att rapportera från gårdagen.

Vattentemperaturen är 9 grader.

Updated: 21/05/2015 — 10:48