23/6, Båtälv, Öppet fiske,

Hej allesammans.

 

Vattentemperaturen ligger på 18,9 grader och vattenflödet är 148,75 m3/s, Igår fångades det en K-lax i zon 2.

Updated: 23/06/2020 — 09:49