23/7

Vattenflödet i Forshaga är 50,34 m³/s och vattentemperaturen är fortsatt ca 24 grader.

Updated: 23/07/2018 — 10:07