26-Jul

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven är oförändrad och ligger kvar på ca 70 cm under toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 21 grader.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 156.89 m3/s.

Updated: 26/07/2016 — 10:07