27/5 Öppet fiske. Båtälv.

Hej allesammans,
Ingen fångst har rapporteras än så länge sedan dispensen start.
Då Fortum inte längre uppdaterar aktuellt vattenflöde vid Forshaga kraftverk kan vi inte längre ge exakta siffor på detta.
Vi hänvisar till Edsforsens kraftverk samt Smhi hydrologiska nuläge:
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu/

https://www.fortum.se/vara-vattenkraftverk/klaralven/edsforsens-kraftverk

Updated: 27/05/2021 — 09:07