28/6 Båtälv och öppet fiske

Hej alla fiskare!

Vattenflödet i Forshaga är 135,56 kbm och vattentemperaturen är fortsatt hög och ligger på 19,8 grader nu på morgonen.

Updated: 28/06/2020 — 10:38