28/9

Hej alla fiskare.

Även igår var alla zoner obokade så fisket har fått vila 2 dagar nu. Vattenföringen är 62,39 m3/s och vattentemp 11,0 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 28/09/2018 — 10:57