29/9

Hej alla fiskare!

Igår var det inga fiskare ute på våra zoner och därav inga fångster att rapportera.
Älven har sjunkit något och ligger nu ca 15 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 354,13 m3/s och vattentemperaturen är 12 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 29/09/2015 — 10:20