30/09

Hej alla fiskare.

Igår fångades 6 lax i våra zoner.                                                                              Vattenföringen idag är 52.56 m3/s och vattentemp 10,3 grader.

Updated: 08/10/2018 — 10:53