30/6

Hej alla fiskare!

Igår landades det 5 st fiskar ute på våra zoner, 3 st i zon 1 och 2 st i zon 2.
Älven fortsätter att sjunka och ligger nu dryga 60 cm under toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 17 grader.
Vattenföringen i Forshaga är nu på morgonen 157,84 m3/s.

Updated: 30/06/2017 — 12:34