30/8

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven har sjunkit något under natten och vattenflödet i Forshaga är just nu 124,77 m3/s.
Vattentemperaturen är nu på morgonen 17,2 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 30/08/2015 — 09:57