4/6

Hej!

Älven är oförändrad sedan gårdagen och ligger kvar ca 45 cm under toppen på vadarstenen och vattentemperaturen är ca 19 grader.

Vattenflödet i Forshaga är just nu 163,52 m³/s.

Updated: 04/06/2018 — 10:16