4/7 Båtälv. Öppet fiske

Hej allesammans,

Dagens vattentemperatur är 17,3 grader, dvs öppet fiske. Vattenflödet är 152.65 m3/s.

Hade gott,

 

 

Updated: 28/07/2019 — 10:13