4/9 Båtälv. Öppet fiske

Hej allesammans,
Dagens vattenflöde är 121.27 m3/s, vattentemperaturen ligger på 16 grader.
Igår fångades det en öring och två laxar i zon 1, största va en k-lax på 75 cm.
I zon 2 fångades det 5 laxar, den största va en G-lax på 90 cm.

Updated: 04/09/2020 — 11:21