4 juni

Hej alla fiskare!

Under harrfiskedagen igår så landade man två stycken harrar på 20 cm respektive 25 cm och i övrigt inga fångster
att rapportera.
Älven har sjunkit tillbaka en del och man kan nu på morgonen precis se toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen ligger på ca 12 grader.

Updated: 04/06/2017 — 10:23