7/6

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven är oförändrad och ligger kvar ca 20 cm under toppen på vadarstenen nu på morgonen.
Vattentemperaturen ligger på ca 12 grader.

Updated: 07/06/2017 — 10:16