7/7

Hej alla fiskare!

Igår landades det 4 st fiskar ute på våra zoner.
Älven har stigit en del och ligger nu ca 35 cm under toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen har sjunkit något och ligger nu på ca 20 grader.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 198 m3/s.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 07/07/2015 — 10:51