8/6

Hej alla fiskare!

Ännu en vacker försommardag.

Älven ligger kvar på ca: 50 cm under toppen på vadarstenen och dagens vattentemperatur ligger runt 18 grader.

Vattenflödet i Forshaga är just nu 132.43  m³/s.

Updated: 17/09/2018 — 10:44