8/9

Hej alla sportfiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven har stigit något och ligger nu ca 30 cm under toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 217,47 m3/s.
Vattentemperaturen är nu på morgonen 15,3 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 08/09/2015 — 10:02