9 Jun

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven stiger sakta och ligger nu ca 15 cm under toppen på vadarstenen och
vattentemperaturen är ca 12 grader.

Updated: 09/06/2017 — 10:03