Bokningsregler

Bokningsregler för fiske vid Forshagaforsens FVOF 

[Bokningsschema: Zon1 Zon2 Zon3]  [Prislista] [Bokningsregler]

20 maj – 15 oktober

1. Vid bokning under första veckan från datum för bokningsstart
Bokning får ske av högst 10 fisketillfällen per namngiven person i zon 1 – 3. Hela avgiften skall vara betald senast 20 maj, annars annulleras bokningen automatiskt. Betald fisketidsbokning kan inte avbokas/återbetalas senare än 5 dagar före första fisketillfälle.
Vid tidigare avbokning återbetalas det inbetalda beloppet minus 25 %.
Max 4 gruppbokningar får göras under perioden per person/företag.

2. Vid bokning som sker en månad efter bokningsstart eller senare
Efter en månad från bokningsstart finns ingen bokningsbegränsning
A. När 6 dagar eller längre tid återstår till första fisketillfälle:
Hela avgiften skall vara betald senast 3 dagar efter bokningstillfälle. I övrigt gäller regler enligt punkt 1.

B. När kortare tid än 6 dagar återstår till första fisketillfälle:
Hela avgiften skall vara betald senast i samband med första fisketillfälle. Vid eventuell avbokning sker ingen återbetalning av inbetalda medel, och hela avgiften skall likväl vara betald senast dag för första fisketillfälle.

3. Förbokning av grupper

Intresseanmälan om större gruppbokningar (zon 1-3) kan göras t.o.m. 31 januari. Intresseanmälan görs endast via mail till forshagaforsen@sportfiskarna.se
Styrelsen tar beslut om vilka gruppbokningar som tilldelas innan formell bokningsstart. Information om dessa bokningar ska finnas på hemsidan innan bokningsstart.
För tilldelning innan formell bokningsstart för dispensfisket gäller:
* Gruppbokningar ska omfatta zon 1-3
* Gruppbokningen får omfatta max 4 dagar.
* Betalning sker enligt gällande regler efter styrelsens beslut om tilldelning.
* Gruppbokningar efter bokningsstart hanteras på samma sätt som övriga bokningar.

* Styrelsen kan utöver ovanstående besluta om gruppbokningar för egna eller samarbetspartnersarrangemang.

4. Årskort

Mellan 16 oktober – 19 maj gäller kortet inom hela Forshagaforsens fvo.

Under dispensperioden 20 maj – 15 oktober kan du med ”lilla årskortet” boka fiske i alla zoner utom zon 2, ”stora årskortet” gäller även obokade platser på zon 2.

Förbokning av fisketillfällen görs senast kl 12 dagen innan fisket ska ske. Avbokning skall ske senast kl 12 dagen före bokat fiske. Efter varje bokat fisketillfälle i zon 1 skall nästa bokade fisketillfälle ske i annan zon. Ny bokning får ske först efter avslutat fiske.

Lilla årskortet ger möjlighet att fiska på obokade ordinarie platser i zon 1,3 & 4. Detta görs genom registrering på fiskecentret efter klockan 16 innevarande fiskedag.

Stora årskortet ger möjlighet att fiska på obokade ordinarie platser i samtliga zoner. Detta görs genom registrering på fiskecentret efter klockan 16 innevarande fiskedag.