Dispens och bokningsstart 2014

Hej,

Dispensen för årets fiskesäsong har nu kommit. Dispensen för Forshagaforsen 2014 tillåter ett upptag av klippt klarälvslax och Gullspångsöring med minimimåttet 60 cm. All övrig lax och öring skall omedelbart varsamt återutsättas. Därmed tillmötesgår Länsstyrelsen önskemålen från Fiskevårdsområdet och Sportfiskarna om mer enhetliga regler för Vänern och Klarälven. Gullspångsöringen och den odlade Klarälvslaxen har också samma fenklippning vilket förenklar fisket och det blir tydligt vilken fisk som får tas upp. Dispensen och fångsterna i avelsfisket kommer sedan att utvärderas av Länsstyrelsen under juli för att se om det finns anledning att ändra dispensen, en adaptiv förvaltning som vi också förespråkat. Det betyder att dispensen kan förändras under säsongen.

Från fiskevårdsområdets sida har man beslutat att flytta tillbaka zongränsen mellan zon 2 och 3 från förra året. Detta betyder att det åter blir mer plats på zon 2 jämfört med säsongen 2013. Fiskevårdsområdet har också beslutat att valfri lina och krok får användas på zon 2 under säsongen oberoende av vattenstånd.

Till säsongen 2014 slås också zon 4-6 ihop till en zon med samma fiskekort. Fiskekortet kommer här att kosta 100kr per dag.

Årskort kommer även i år att kosta 2000kr och finns redan nu att köpa på fiskecentret. Årskortet gäller i alla zoner utom i zon 2 under dispensfisket, och i hela området under övrig tid.

Att dispensen nu har kommit betyder också att vi som planerat kommer att habokningsstart för årets dispensfiske torsdag den 27 februari klockan 08:30. Vi kommer också att ha förlängda öppettider fram till klockan 16.00 den 27:e och 28:e februari.

Vid frågor kan ni kontakta mig på fiskecentret!

Fiskehälsningar

/Simon Jonsson
Sportfiskarna region Värmland & Forshagaforsen
forshagaforsen@forshaga.se eller simon.jonsson@sportfiskarna.se
072-7328194 eller 054-876830

Updated: 29/04/2014 — 10:14