Gruppbokningar Forshagaforsen 2016

Gruppbokningar Forshagaforsen 2016
Inför dispensfisket 2016 har Forshagaforsens FVOF infört möjlighet att anmäla om intresse för större gruppbokningar innan bokningsstart som planeras till 17 februari. För er som är intresserade gäller följande.
• Intresseanmälan om större gruppbokningar (alla zoner 1-3) kan göras t.o.m 31 jan. Görs endast via mail till forshagaforsen@sportfiskarna.se
• Styrelsen tar beslut om vilka gruppbokningar som tilldelas innan formell bokningsstart. Information om dessa bokningar ska finnas på hemsidan innan bokningsstart.
• För tilldelning innan formell bokningsstart för dispensfisket gäller:
-gruppbokningar ska vara för samtliga zoner 1-3
-minst 2 dagar och max 4 dagar.
-betalning sker enligt gällande regler efter styrelsens beslut om tilldelning.
-person/företag får ej boka fler än 2 gruppbokningar/år. Vid 2 bokningar måste det
vara minst 1 vecka mellan datum för fisket.
-Styrelsen kan besluta om gruppbokningar för egna eller samarbetspartners
arrangemang utan att ovanstående gäller.
• Gruppbokningar efter bokningsstart hanteras på samma sätt som övriga bokningar.

Med vänliga hälsningar
Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 25/11/2015 — 13:37