Hullinglöst i Forshagaforsen

”En stor del av all fisk som fångas i sportfisket i Forshagaforsen återsätts. För att värna om laxen och öringen och samtidigt kunna ha ett sportfiske vill Forshagaforsens FVOF vidta åtgärder för att minimera risken för att fisk skadas vid sportfiske. Forshagaforsens FVOF har beslutat om att det från 18 juni 2018 endast är tillåtet med hullinglös krok eller krok med nedtryckt hulling vid fiske på zon 1-3 under dispensperioden. Vi vill också uppmana alla som fiskar att låta fisk som inte ska avlivas vara kvar i vattnet vid avkrokning. Vid båtfiske görs det genom att håv används och hålls utanför båten vid avkrokning och fisken återsätts utan att varit i uppe ur vattnet. Fisk som tas upp i båt kan sprattla och skadas när den slår i båten och luftexponering i kombination med höga vattentemperaturer kan bidra till skador på fisk.”

Updated: 15/06/2018 — 11:33