Information kring år 2024

Hej,

Inför verksamhetsåret 2024 är det fortsatt en del oklarheter kring verksamhetens bedrivande, både avseende fisket efter lax och öring men även kring campingverksamheten vid Forshagaforsens camping och fiskecenter.

Efter branden i våras saknar Sportfiskarna ändamålsenliga lokaler för att bedriva sin övriga verksamhet vilket lett till att man ser ett behov av att omlokalisera sig. Detta skulle få till följd att förbundet inte längre kommer att drifta fisket på uppdrag av Forshagaforsens FVOf. Det pågår för närvarande en diskussion med flera parter avseende drift av såväl camping- som fiskeverksamheten men ännu har inga beslut har fattats.

På grund av ovanstående har vi därför svårt att ge några besked om bokningar av fiske eller stugor/campingplatser i dagsläget. Så snart vi kommit längre i processen om vem som eventuellt skulle överta driften av anläggningen kommer vi att gå ut med information om detta i våra kanaler.

Med vänlig hälsning

Forshagforsens camping och sportfiskecenter

Updated: 12/02/2024 — 13:28