Norsen är här!

Hej alla fiskare!

Ett trevligt vårtecken är att Norsen nu har anlänt till Forshaga.
Ni som ger er ut längs älven för att ”slomma”, se till att inte lämna kvar något skräp efter er,
och plocka gärna upp om det ligger skräp som andra lämnat! Det blir trevligare för alla!

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 07/04/2016 — 13:09