Norsen har börjat stiga i älven

De första rapporterna om slomfångster i Karlstad för året har kommit. Nu återstår det att se om och när de når Forshaga.

Fisket i Forshagaforsen har varit bra under våren med flera fångster av både lax och öring. Vattennivån har stigit under veckan och ligger nu ca 40-45 cm under toppen på vadarstenen. Vattentemperaturen är omkring 2,5 grader.

Updated: 29/03/2017 — 15:10