Vårfisket

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2017] [Regler för vårfisket] [Regler för höstfisket]

Vårfiske, 1 januari – 19 maj

Fiskekortspriser 100 kr/dygn
Ingen zonindelning.
Ett spö per fiskekortkort

 1. MINIMIMÅTT FÖR LAX OCH ÖRING
  Minimimått för lax och öring 60 cm. Fångad lax och öring understigande minimimåttet återutsätts omedelbart.
 2. FETTFENA
  Fångst av lax och öring med fettfena kvar är förbjuden. Fångst av fisk med fettfena måste ovillkorligen varsamt återutsättas.
 3. FÅNGSTBEGRÄNSNING ÖVRIGA ARTER:
  All harr skall återutsättas
  Maximimått gädda: 100 cm
  Maximimått lake: 60 cm
 4. LEVANDE AGN
  Fiske med levande betesfisk är förbjudet.
 5. FÅNGSTANMÄLAN
  Samtliga fångster ska ovillkorligen journalföras vid sportfiskecentret. Rapporten skall innehålla fiskare, fångstpersonens hemort, datum, art, längd och vikt. Först efter inrapportering tillfaller fångsten fångstpersonen.
 6. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 7. FÅNGST
  Maximalt tre stycken godkända laxar eller öringar över minimimåttet får behållas per fiskekort och dag.
 8. FISKEKORT
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande.
 9. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättskort. Vid avhämtning av fiskekort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 10. ÅRSKORT
  Alla som önskar äger rätt att köpa årskort gällande kalenderår. 1 januari – 19 maj gäller kortet inom hela området. Maximalt 50 stycken årskort får säljas.
 11. UNGDOMAR
  Ungdomar under 15 år bosatta i Forshaga kommun får fiska fritt nedströms järnvägsbron.
 12. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.