Vårfisket

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2017] [Regler för vårfisket] [Regler för höstfisket]

Fro.m 16 oktober – 19 maj så är det ingen zonindelning i älven.
Ingen förbokning för fiske krävs och det är tillåtet med både spinn, mete- och flugfiske.
Följ regler, fångstbegränsningar och minimimått för respektive arter.
Se regler för Lågsäsongsfiske.
Fiskekort går att köpa online på www.fiskekort.se, eller fysiskt hos oss på fiskecentret och på OkQ8 i Forshaga.
Vid frågor, kontakta oss på forshagaforsen@sportfiskarna.se alt 054-876830.

Lågsässongsfiske 16/10-19/5
Fiskekortpris 100kr/dygn. Ett spö/kort. Ingen zonindelning.

 1. MINIMIMÅTT FÖR LAX OCH ÖRING
  Minimimått för lax och öring 60 cm. Fångad lax och öring understigande minimimåttet återutsätts omedelbart.
  Endast en lax eller öring över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag.
  Väljer fiskaren att ta upp en lax eller öring över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske.
 2. LAX OCH ÖRING MED FETTFENAN KVAR
  All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.
 3. FÅNGSTBEGRÄNSNING ÖVRIGA ARTER:
  All harr skall återutsättas.
  Maximimått gädda: 100 cm, Maximimått lake: 60 cm
 4. BETE
  Naturligt bete får ej användas vid fiske efter lax och öring. Fiske med levande betesfisk är förbjudet.
 5. KROK
  Vid allt fiske efter lax och öring skall hullinglös krok användas.
 6. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 7. BÅTFISKE
  Under perioden 16 – 31 december får båtfiske endast ske från ankrad båt.
  Vi rekommenderar att all fisk som inte skall avlivas hanteras i vattnet, användning av håv med skonsamt nät rekommenderas för att underlätta hanteringen.
 8. FISKEKORT
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande. Fiskekort går att köpa på fiskecentret i Forshaga, www.fiskekort.seoch OkQ8 Forshaga.
 9. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättskort. Vid avhämtning av fiskerättsägarkort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 10. UNGDOMAR
  Ungdomar under 15 år får fiska fritt nedströms järnvägsbron. Gällande regler för fisket ska följas.
 11. RAPPORTERING
  Samtliga fångster skall registreras vid Sportfiskecentret.
 12. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.