04-sep

Hej alla fiskare!

Under gårdagen landades det totalt 3 st laxar i våra zoner.
Älven ligger kvar på ungefär samma nivå, ca 70 cm under toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen ligger strax under 16 grader och vattenföringen är 145.83 m3/s

Updated: 04/09/2016 — 10:43