14/9

Hej alla fiskare,

Igår fångades fyra fiskar i våra zoner. Vattenföringen är 57 m3 och vattentemp 14,6 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 14/09/2018 — 12:21