15/7

Hej alla fiskare!

Igår landades det 4 fiskar i zon 1 och 2 fiskar i zon 2.
Älven är stabil sedan gårdagen och ligger kvar på ca 5 cm under toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen är 17,5 grader.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 240,74 m3/s.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 15/07/2015 — 10:18