2/10

Hej! Igår fångades tre fiskar, varav den största mätte 92 cm.

Vattenföringen är 38,44 m3 och vattentemperaturen är 9,4 grader.

Updated: 08/10/2018 — 10:53